Perustamiskokouksen pöytäkirja 1949

Sukuseuran perustamiskokouksen pöytäkirja 26.6.1949

Jussilan Sukuseura r.y:n perustava kokous Jyväskylässä 26.6.1949. – Keskellä Otto Jussila, joka vielä 94-vuotiaana osallistui kokoukseen

Pöytäkirja “ Jussilan Sukuseura r.y.“
nimisen yhdistyksen perustavasta
vuosikokouksesta, joka pidettiin
Jyväskylän Työväenyhdistyksen talossa
Jyväskylässä kesäkuun 26 päivänä 1949.

1 §
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja ja alkuunpanija kamreeri Oskari Rauhala Lahden kaupungista, sihteeriksi ekonomi Leo Jussila Varkauden kauppalasta sekä pöytäkirjan tarkastajiksi opettaja Martta Tirkkonen ja sairaanhoitajatar Kaisa Jussila, molemmat Varkauden kauppalasta.

2 §
Päätettiin perustaa “ Jussilan Sukuseura r.y.“ niminen yhdistys ja hyväksyttiin yhdistykselle liitteessä N:o 1 mainitut säännöt.

3 §
Läsnä oli yhteensä 145 suvun jäsentä.
(Luettelo sukuhaaroittain paikalla olleista.)

4 §
Kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi läsnäollut Otto Jussila Koskensaarelta, synt. 24/4 1855. Varattomuutensa tähden kerättiin hänelle kolehti, joka tuotti mk 6600:- ja joka summa luovutettiin hänelle heti. (Otto Jussilalla oli tuolloin ikää 93 v 11 kk ja 2 pv).

5 §
Sukuseuran esimieheksi valittiin yksimielisesti kamreeri Oskari Rauhala Lahdesta.

6 §
Yhdistyksen johtokuntaan valittiin seuraavat jäsenet:
Ekonomi Leo Jussila Varkaus
kauppias Veikko Juurinen Järvenpää
varastonhoitaja Onni Pienimäki Kuohu
myymälänhoitaja Reino Jussila Muurame
myymälänhoitaja Paavo Rauhala Uurainen
pientilallinen Matti Kiivanen Petäjävesi
työmies Toivo Olavi Jussila Koskensaari.

7 §
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin kirvesmies Viljo Mäkinen Kuohulta ja kauppias Viljo Heponen Jämsästä; varalle myymälänhoitaja Martti Jussila Korpilahdelta ja rak.mestari Vilho Oskari Rauhala Kemistä.

8 §
Vuoden 1949 jäsenmaksuksi vahvistettiin mk 100:-.

9 §
Puheenjohtaja kamreeri Rauhala piti mielenkiintoisen selostuksen Jussilan suvun vaiheista, jossa huomio kohdistui varsinkin suvun elinvoimaisuuteen ja pitkäikäisyyteen.

10 §
Päätettiin seuraava sukukokous pitää Jyväskylässä.

11§
Läheisemmän ja kiinteämmän yhteistyön aikaansaamiseksi kehoitti suvun esimies “tittelien“ poisheittämistä suvun jäsenten kesken.

12§
Annettiin johtokunnan tehtäväksi tutkia kunnanhoidossa olevan eläkevanhuksen ja suvun kunniajäsenen Otto Jussilan asemaa ja toivomus ryhtyä mahdollisiin toimenpiteisiin asian niin vaatiessa.

13 §
Vapaan sanan aikana toimittaja Lilli Laine esitti kronikan Jussilan suvun muistolle

kirjoittanut Ida Vahterinen.
Pöytäkirjan vakuudeksi

pk1 pk2
Kuvat alkuperäisestä perustamiskokouksen pöytäkirjasta.