Etusivu

Arvoisat Jussilaiset!

”Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvunjäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupovien muistoa sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.” (Säännöt; 2 Tarkoitus)

Sukuseuratoiminta on sääntöihin perustuvaa. Säännöillä me saamme pidettyä toiminnan ytimen kirjattuna ja ohjaavana. Säännöillä vahvistamme ja kirkastamme sukuseuran tarkoituksen, toimintaidean ja rakenteen. Säännöt antavat toiminnalle myös sen edellyttämän laillisen perustan. Laillinen perusta on tarpeen esimerkiksi talouden kannalta. Säännöt ovat myös osa perinnettä, historiallinen lähde. Seuran sääntöjä on aikojen saatossa päivitetty vastaamaan ajanmukaista toimintaa ja toisaalta ohjaamaan sitä.

Nykyinen sukuneuvosto on käsitellyt sääntöjä taajaan. Olemme päätyneet laittamaan liikkeelle sääntömuutosprosessin. Neuvosto on käsitellyt sääntöjä ja mahdollisia sääntömuutoksia kokouksissaan (26.1.19, 14.6.19, 21.9.19 ja 25.1.20). Sukuseuran varsinainen kokous (15.6.2019) käsitteli sääntömuutosasiaa lähetekeskusteluna ja evästi ja velvoitti neuvostoa jatkotoimiin. Sukuneuvosto päätti 25.1.2020 kutsua ylimääräisen kokouksen 26.9.2020 Helsinkiin päättämään yhdistyksemme sääntömuutoksesta. Juuri nyt emme tiedä koronaviruksen vaikutuksia syksyllä 2020. Mikäli tilanne on edelleen rajoittava, sukuneuvosto tulee tekemään uuden päätöksen kokouksen ajankohdasta.

Sääntömuutosesityksen keskiössä on kolme asiakokonaisuutta; hallitus, sen koostumus ja kannatusjäsenyys. Nykyisissä säännöissä yhdistyksen hallitusta kutsutaan sukuneuvostoksi. Ehdotuksen mukaan hallitus tulee olemaan hallitus. Nykyisten sääntöjen mukaan sukuneuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja kymmenen (10) varsinaista ja kymmenen (10) varajäsentä. Jäsenet pyritään valitsemaan jokaisesta sukuhaarasta. Sääntömuutoksessa sukuneuvosto muuttuu hallitukseksi, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Näin menetellen syntyy joustoa hallituksen valintaan. Kolmantena varsinaisena muutoksena on kannatusjäsenyyden mahdollistaminen. Avoimeen yhdistykseen tulee olla mahdollista liittyä sukuun kuulumattomana. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa ja tarkoitusta. Kokouskutsun yhteyteen on liitetty kooste muutoksista. Jussilaisten kotisivuilla on luettavissa nykyiset säännöt ja esitys tuleviksi säännöiksi kokonaisuudessaan.

Hyvä sukuväki, elämme hiljaista ja tuntematonta koronakevättä. Nyt on tilaus suvun aikamatkalle. Jos et ole vielä ennättänyt sukeltamaan viime kesänä 2019 ilmestyneen opuksen ”Jussilaiset, Valonkajoa historian hämärästä” poluille, tee se nyt. Siinä on sukuseuraa, kun sukua seuraa.

Kirjan sanoin ”Valonkajoa” meille kaikille.

Heinolassa 19.3.2020

Martti Rauhala
Puheenjohtaja
Jussilan Sukuseura r.y.