Etusivu

Mitä sinulle kuuluu?

Menneisyydellä on menneisyytensä, tulevaisuudella tulevaisuutensa, mutta tällä hetkellä on tämä hetki. Olemalla läsnä toisillemme luomme hyvää tulevaa menneisyyttä, onnellisuutta arkeen ja luottamusta tulevaan. Sukuseuran tehtävä on tutkia, jakaa ja kohdata sukumme menneisyyttä ja nykyisyyttä sekä rakentaa laajenevaa sukupolkua tulevaan. Suku- ja geenivirtamme on kosketus myös menneeseen. Elämämme on kutoutunut historian ja luonnon kultalangoista. Kotisukuhaaramme kantavanhemmat ovat Aleksander (Aleksanteri) ja Anna Leena. Heistä kasvoi sukupuu, jonka oksat antoivat sukuhaaroillemme nimet. Tämä sisarusparvi on seuramme juurisukupuu. Siitä lähdemme ja sinne palaamme.

Sukututkimus on syventynyt ja laajentunut geenitutkimuksen myötä. Tutkimus on antanut välineitä piirtää ajassa laajenevia sukukehiä. Viimeisin DNA-löytö vie sukumme isälinjan historiaa aina 1500-luvun puolelle. Se, että jo nimeltä tunnetut esivanhempamme ovat eläneet arkeaan Ruotsin itäisessä osassa, autonomisessa Suomessa tai kansalaissodan epävarmuudessa, antaa meille myötäelämisen tunnon ja jatkuvuuden lohdun. Meitä kaikkia kiinnostaa nykyisten Jussilaisten kuulumiset, miten esivanhempamme vaelsivat tulevan Jussilan talon maille ja miten silloin elettiin. Tänään on vielä elossa sukulaisiamme, jotka ovat tavanneet Aleksanterin ja Anna Leenan lapsia. Kymmenestä sukumme kantasisaruksesta viimeisenä kuoli Otto vuonna 1954. Aika peittää eletyt tarinat, jollei niitä noukita menneen virrasta arkiston aarteiksi.

Sukuneuvostossa, 27.1.2018, keskusteltiin toimintamme perustasta: ”Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa suvun identiteettiä ja itseymmärrystä. Suvun tarinoiden kertominen on tärkeää.” Sukuneuvosto tulee pitämään seuraavan kokouksensa ”korpivaelluksena” 16.6.2018 sukumme syntysijoilla. Kokousvaelluksella työstämme myös Korpilahden Alkio-opistolla 14.-16.6.2019 pidettävää Jussilaisten juhlakokousta. Tulemme kulkemaan ja koskettamaan maita ja puita, joiden äärellä esivanhempamme arkeaan ja tarinaansa elivät. Suku ja sen tarinat ovat vahva osa sitä identiteettiä ja ymmärrystä, jolla arkemme rakennamme. Kuulumisia ja tarinoita on ilo jakaa ja seurata seuramme sivustoilla, kokouksissa ja muissa perhe- ja sukutapaamisissa.

Kuulumisiin

Heinolassa 15.2.2018

Martti Rauhala
Puheenjohtaja