Etusivu

70 vuotta sukuseuraa

”Männikkömetsät ja rantojen raidat,
laaksojen liepeillä koivikkohaat,
ah, polut korpia kiertävät, kaidat,
kukkivat kummut ja mansikkamaat!”

(Keski-Suomen kotiseutulaulu)

Jussilan Sukuseura r.y. perustettiin kesäkuun 26 päivänä 1949. Seura otti jo perustavassa kokouksessaan ohjelmaansa sukututkimuksen edistämisen. Sukukokous päätti vuonna 1952 ryhtyä toimiin sukututkimuksen aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa oli määrä selvittää sukumme elämänvaiheita niin kaukaisesta menneisyydestä kuin historiallisia asiakirjoja on saatavana. Perinteisesti hallitsijoilla ja muilla merkkihenkilöillä on ollut tarvetta selvitellä sukulaissuhteitaan. Se, että sukuseuramme ryhtyi tutkituttamaan vanhan talonpoikaissuvun vaiheita, oli uraa uurtavaa ja kulttuurisesti merkityksellistä.  Sukututkimusta edesauttoi erilaisten rekisterien syntyminen kuten väestörekisteri ja kirkonkirjat. Esivalta on kerännyt tietoja vuodesta 1634 henkiverovelvollisesta väestöstä henkikirjoiksi lähinnä verotusta varten. Vanhimpia, aina 1530-luvulle asti meneviä tietoja, on maakirjoissa. Henkikirjojen ja maakirjojen tietoja täydentävät monet muut veroluettelot kuten kymmenysveroluettelot, karja- ja kylvöluettelot ja hopeaveroluettelot. Aiemmat sukututkimuksemme ovat vieneet sukumme historian tuntemusta aina 1700- luvulle. Moderni sukututkimus käyttää geenitutkimusta yhtenä sukututkimuksen keinona kartoittaa sukulinjoja. Geeni- ja perinteisen tutkimuksen ansioista sukumme syntypolut ovat ulottumassa jopa 1500- luvulle.

Sukuseura on perhe, jolla on aikojen takainen yhteinen menneisyys ja sukulaisuuden suoma Jussilaisten perhepiiri. Sukukirjojemme kuvitusta katsellessa vahvistuu myönteinen ajatus ”seurojen talolla tavataan”- sukuseurasta. Sukujuhlissa kiteytyvät toimintamme kaksi perustavoitetta sukututkimus ja ”sukuseurat”. Seuratoiminta punoo yhteistä verkkoa. Verkkoa, jonka varassa voimme rikastaa niin sukujuuritietoisuuttamme kuin sukutunnetta.

”Sukuseurat” on juureva tapa olla kosketuksessa toisiimme. Kosketuksessa, josta jää muisto, tarina ja eväs arkeemme. Sukuseuramme toiminta on sen syntyvuodesta 1949 lukien pysynyt juureltaan samana, joskin laajentunut ja syventynyt. Ensimmäisten sukukokousten valokuvat henkivät keskinäistä arvokuutta, juhlavuutta ja ylpeyttä jussilaisuudesta. Tapaamisten äänimaisemassa voisi kuulla iloisten kohtaamisten hymyileviä ääniä. Virallisten hetkien ympärille on kutoutunut puhuttelevia esityksiä, ajatuksia herättäviä esitelmiä, saunan henkeä, rytmin taikaa ja maukasta yhdessäoloa. Jussilaisten aika on kokoontua kesäkuussa juhlakokoukseensa 2019 Korpilahden Alkio-opistolle todella hyvän suvun seuraan. Me tulemme taas. Tehkäämme yhdessä hyviä muistoja.

”Täällä on naapuri heimoni verta,
täällä on ystävä voittamaton,
tänne, ah, tänne on kaipaus kerta,
täällä on kaikki, mi kallista on!”

(Keski-Suomen kotiseutulaulu)

Heinolassa 15.2.2019

Martti Rauhala
Puheenjohtaja
Jussilan Sukuseura r.y.