Ylimääräisen sukukokouksen siirtäminen

Arvoisat sukuseuran jäsenet

Maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikuttaa meihin kaikkiin. Suunnittelussa ja päätöksenteossa tulee ottaa huomioon koronauhka.

Keväällä 19.3.2020 toimitettu jäsenkirje käsitteli pääasiassa sääntömuutosta ja sen edellyttämää ylimääräistä kokousta. Ote jäsenkirjeestä: ”Sukuneuvosto päätti 25.1.2020 kutsua ylimääräisen kokouksen 26.9.2020 Helsinkiin päättämään yhdistyksemme sääntömuutoksesta. Juuri nyt emme tiedä koronaviruksen vaikutuksia syksyllä 2020. Mikäli tilanne on edelleen rajoittava, sukuneuvosto tulee tekemään uuden päätöksen kokouksen ajankohdasta.”

Sukuneuvoston jäsenille lähetettiin 4.8.2020 kysely koskien tulevan ylimääräisen kokouksen ajankohtaa. Sähköpostikokouksen päätökseksi tuli ylimääräisen kokouksen siirtäminen syksystä 2020 keväälle 2021.

Vastuullisina Jussilaisina huomioimme toiminnassamme terveysriskit.
Sääntömuutosprosessin näkökulmasta ei ole estettä kokouksen siirtämiselle ja sen pitämiselle keväällä 2021.

Ylimääräisen kokouksen tarkasta ajankohdasta päätetään sukuneuvoston kokouksessa tammi-helmikuussa 2021.

Ystävällisin terveisin

Martti Rauhala
Puheenjohtaja